Pernjärven vesistön suojeluyhdistys ry

Pääsivu

TERVETULOA PERNJÄRVEN VESISTÖN SUOJELUYHDISTYS RY:N KOTISIVUILLE!

 
Pernjärven vesistöön kuuluvat Pernjärvi, Kyynäräjärvi, Pernjoenjärvi, Syväjärvi ja Koirajärvi sekä etäpisteenä Kakarlampi. Alueella on noin 300 vapaa-ajan asuntoa ja ympärivuotista kiinteistöä. Pernjärven vesistö kuuluu Salon kaupungin alueeseen. Pernjärvi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi (Ely-keskus 8/2012). Pernjärven pintaveden kokonaisfosforipitoisuus on pintaveden yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan kuitenkin ajoittain ollut välttävää. Saman luokituksen mukaan Kyynäräjärvestä toukokuussa 2011 otettujen näytteiden perusteella pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli tyydyttävä ja syyskuussa 2011 välttävä. A-klorofyllin osalta vesi oli toukokuussa 2011 välttävää ja syyskuussa 2011 huonoa. Näytteet otettiin Salon kaupungin Ympäristönsuojeluyksikön toimesta.

Pernjärven vesistön suojeluyhdistys perustettiin keväällä 2009. Se tekee yhteistyötä kalastusosakaskuntien kanssa. Suojeluyhdistyksen tehtävänä on:

– Veden laadun parantaminen
– Vesistön säilyttäminen kauniina maiseman osana
– Moottoritien E18 melusaasteen ja muiden haittavaikutusten minimointi

Järven hoitokeinoja ovat järveä koskevan tiedon jakaminen, järven hoidon kokonaissuunnitelma (mm. järven tilan seuranta, hajakuormituksen vähentäminen, hoitokalastus ja rajoitettu vesikasvillisuuden niitto).

LIITY JÄSENEKSI!

Jäsenmaksu on henkilöjäseniltä 20 €, yhteisöjäseniltä 55 € ja kannattajajäseniltä 150 vuonna 2012.
Jäsenmaksun voi maksaa tilille

Pernjoen vesistön suojeluyhdistys
FI 14 1021 3000 6152 42 (NORDEA)

MUISTA KIRJOITTAA VIESTIOSAAN NIMI, OSOITE JA SÄHKÖPOSTIOSOITE JÄSENREKISTERIÄ VARTEN!

PernjärviPernjärviPernjärvi